Doped.pl

Regulamin płatności

§1. Postanowienia ogólne
1.1.Usługi sprzedaży oferowane w serwisie, są przedmiotami wirtualnymi, dostępnymi tylko i wyłącznie w formie elektronicznej na Publicznym serwerze gry Minecraft: Doped.pl
1.2.Serwer Doped.pl w żaden sposób nie jest powiązany z firmą Mojang AB.
1.3. Regulamin serwisu w każdej chwili może ulec nawet najmniejszej zmianie bez przymusu informacji użytkowników owego serwisu.
1.4. Użytkownik po wejściu na serwer automatycznie zgadza się na postanowienia wymienione w regulaminie.
1.5. Administracja nie odpowiada za utracone zakupione wirtualne przedmioty lub usługi, które mogły wyniknąć np. z nadania blokady na konto gracza, który dopuścił się złamania regulaminu gry dostępnego na naszej stronie pod adresem https://doped.pl/regulamin.html
1.6. Właścicielem sklepu jest Arkadiusz Sanecki który prowadzi nierejestrowaną działalność gospodarczą pod adresem WWW Doped.pl
1.7. Warunkiem korzystania przez Użytkownika z Konta w moim serwisie internetowym jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

§2. Definicje

2.1. Użytkownik - osoba korzystająca z serwera Discord lub serwisu www Doped.pl.
2.2. Gracz - osoba korzystająca z serwera Minecraft Doped.pl.
2.3. Klient - osoba fizyczna lub prawna, która skorzystała z wirtualnego sklepu, umieszczonego w witrynie https://doped.pl/
2.3 Serwer - oznacza serwer Gry Minecraft prowadzony przez Usługodawcę pod adresem Doped.pl
2.4 Serwis - Strona internetowa DOPED.PL dostępna pod adresem https://doped.pl/ należąca do usługodawcy.
2.5 Minecraft – komputerowa gra survivalowa o otwartym świecie stworzona przez MarkusaPerssona i rozwijana przez studio Mojang AB. Minecraft pozwala graczom na budowanie i niszczenie obiektów położonych w losowo generowanym świecie gry. Gracz może atakować napotkane istoty, zbierać surowce czy wytwarzać przedmioty. ###### 2.6 Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika. Użytkownik tworzy Konto po dokonaniu rejestracji na serwerze Gry Online.
2.7 Usługodawca – oznacza właściciela serwisu doped.pl, Arkadiusz Sanecki wykonujący nierejestrowaną działalność gospodarczej
§3. Warunki korzystania z usług
3.1 W celu korzystania ze strony Doped.pl użytkownik powinien posiadać aktualną przeglądarkę internetową Firefox, Chrome, Safari, Brave bądź Opera oraz system operacyjny: Windows, Android, OSX, iOS bądź Linux.
3.2 W celu dostępu do serwera Doped.pl konieczne jest posiadanie zainstalowanej gry Minecraft w wersji 1.14 lub wyższej oraz korzystanie ze stabilnego połączenia internetowego o prędkości co najmniej 1Mbps.
§4. Kontakt
4.1 Kontakt do właściciela serwisu możliwy jest poprzez mail:
•e-mail: doped.minecraft@gmail.com
§5. Reklamacje
5.1. Operatorem płatności jest CashBill S.A.ul. Sobieskiego 2 40-082 Katowice
5.2. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności prosimy kierować na adres doped.minecraft@gmail.com
5.3. Kupujący zgadza się na uzyskanie dostępu do produktu cyfrowego już teraz oraz jest świadomy, że natychmiastowe skorzystanie z produktu oznacza utratę prawa do odstąpienia od umowy ze Sprzedającym oraz z jego Dostawcą.
§7. Zasady użytkowania
7.1 Użytkownik posiadając konto na serwerze Doped.pl akceptuje regulamin serwera podany na stronie internetowej pod adresem: https://doped.pl/regulamin.html
7.2 W sytuacjach nadzwyczajnych Administracja serwera Doped.pl zastrzega sobie prawo do zbanowania użytkownika lub zablokowania mu korzystania z usług serwisu lub serwera do wyjaśnienia sprawy.
7.3 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wirtualne przedmioty od chwili dodania ich na konto użytkownika.
§8 Polityka prywatności / RODO
Podstawa prawna Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.
Administrator Danych Osobowych: Administratorem danych osobowych jest usługodawca.
Cel zbierania danych osobowych:
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach informacyjnych Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest informowanie o zmianach w serwisie.
Czas przetwarzania danych:
Dane osobowe będą przechowywane przez okres ważności konta w serwisie.
§9 Odstąpienie od umowy
9.1 Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami i dotyczy umów zawieranych między nimi, a Usługodawcą.
9.2 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
9.3 Termin do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
9.4 Czas na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
9.5 W celu chęci odstąpienia od umowy usługobiorca powinien wysłać oświadczenie elektroniczne przed upływem terminu odstąpienia od umowy na adres email: doped.minecraft@gmail.com
§10 Postanowienia końcowe
10.1 Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
10.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
10.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
10.4 Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. w postaci wysłania maila na kontakt@doped.pl
Status serwera

Cel miesięczny

0%

„Utrzymanie serwera ツ”

Ostatnie zakupy

Kacpi0831
Ranga KOKS [1 Miesiac]
roxert
Ranga KOKS [1 Tydzien]
Savi_Bavi
Ranga KOKS [1 Tydzien]
Furryszymeq
Ranga KOKS [1 Tydzien]
BCNSIDE
MORFER [1 Tydzien] PROMOCJA!